123 video.sk

Dramatic Lemur productions

Portfolio


About


What we do:

Recordings of company - staff parties, sport events, musicvideos, commercials and short films. Simply: video.

Čo robíme:

Záznam Vašej firemnej akcie, športového podujatia, tvorba videoklipov, reklám a krátkych filmov. Jednoducho: video.

  • Product videos
  • Commercials
  • Short films
  • Script production
  • Produktové videá
  • Reklamy
  • Krátke filmy
  • Tvorba scenára

Contact